Màn hình 24" phẳng LED tràn viền Slim Bezel VSP V2408S

Màn hình 24" phẳng LED tràn viền Slim Bezel VSP V2408S

Màn hình 24" phẳng LED tràn viền Slim Bezel VSP V2408S

Màn hình 24" phẳng LED tràn viền Slim Bezel VSP V2408S

Màn hình 24" phẳng LED tràn viền Slim Bezel VSP V2408S
Màn hình 24" phẳng LED tràn viền Slim Bezel VSP V2408S
CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ MẠNH PHÁT